FQR eigenaar applicatie

Snel en simpel doorbraken melden met de FQR applicatie

Eigenaren applicatie

Logboek voor pandeigenaren

Als u met ons in zee gaat, heeft u voortaan geen omkijken naar de brandwering van vastgoed. Of het gaat om openbare gebouwen als ziekenhuizen, gemeentehuizen en onderwijsinstellingen of om commercieel vastgoed als kantoren en bedrijfspanden.

Het enige wat we van u vragen is de tijd en ruimte om uw beheermaatregelen te digitaliseren en online te ontsluiten via uw persoonlijke FQR-omgeving.

Als dat is gedaan, kunt u voortaan overal en altijd:

uw digitale logboek raadplegen


zelf wijzigingen in- en doorvoeren


controleurs online laten meekijken

Zo kunnen uw gegevens niet zoek raken en zijn ze veilig opgeborgen. Bovendien bent u altijd op de hoogte van de actuele situatie en beschikt u over een overzicht van mutaties en gerepareerde beschadigingen. Die kunnen namelijk in een handomdraai online worden ingevoerd en doorgegeven. Op deze manier bent u altijd verzekerd dat u conform de eisen van het bouwbesluit het logboek op orde hebt!

Onderhoud en inspectie

Per 1 januari 2014 inspecteren inspectie-instellingen brandbeheersingsinstallaties.
Dit heeft gevolgen voor opdrachtgevers.

Lees verder

Uitgangspuntendocument

Voor een goede inspectie is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over het brandbeveiligingssysteem en de bijbehorende organisatorische en bouwkundige maatregelen.

Lees verder

Onderhoud en logboek van brandwerende doorvoeringen en sparingen

Het onderhoud en gebruik van een gebouw is dynamisch. In de loop der tijd zullen er mutaties zijn of vinden er verbouwingen plaats die de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak defecten vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabelgoot of installatie is immers zo aangebracht. Bovendien is de controle, het beheer en het herstel van doorvoeringen in brandscheidingen in het bouwbesluit geregeld in artikel 1.16 lid 2 Zorgplicht:

doorvoeringen bekijken in het logboek
Artikel 1.16 Zorgplicht

1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;

b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en

c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.


2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.


Fireprotection by Quick Report (FQR) code

Met FQR kan iedere bezitter van een smartphone met QR-code scanner beschadigingen aan bijvoorbeeld doorvoeringen en sparingen inlezen en online doorgeven. Het enige wat hij hoeft te doen, is de aangebrachte sticker scannen en de doorvoer 'doorbroken' te melden met één druk op de knop. In dat geval wordt er binnen een aantal dagen contact met u opgenomen door het montagebedrijf.


Uw voordeel is evident:
snel en eenvoudig mutaties scannen en meldingen doorgeven
verzekerd van tijdig en professioneel onderhoud en herstel
voorkomen van aansprakelijkheid bij calamiteiten

Groot pluspunt is dat reparaties, maar bijvoorbeeld ook nieuwe doorvoeringen en sparingen direct worden opgenomen in uw digitale/brandwerend logboek. Inclusief de exacte data en locaties.

Op deze manier

bespaart u veel tijd en administratieve rompslomp

Tevens

zorgt u er voor dat uw logboek altijd up to date en volledig is

Ook

voorkomt u mogelijke schadeclaims

En

kunt u bij calamiteiten aantonen dat u geen blaam treft